Ogłoszenia

COVID-19 – informacja dla studentów

COVID-19 – informacja dla studentów

Studentko / Studencie
jeśli:

W trakcie zajęć zaobserwowałaś/eś u siebie objawy zakażenia wirusem SARS-coV-2 (wysoka temperatura, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku o nagłym początku):

  • poinformuj niezwłocznie o tym fakcie prowadzącego zajęcia
  • udaj się do miejsca zamieszkania zachowując niezbędne zabezpieczenia (osłona ust i nosa, utrzymywanie minimum 2 metrów dystansu od innych osób)
  • skontaktuj się z lekarzem POZ i postępuj według jego instrukcji
  • przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
  • pozostań w izolacji przez okres wskazany przez lekarza POZ, a jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym

Masz informację o pozytywnym wyniku testu w kierunku Covid-19 lub miałaś/eś bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu w kierunku Covid-19 lub zostałaś/eś skierowana/y na kwarantannę/mieszkasz osobą skierowaną na kwarantannę:

  • poinformuj o tym fakcie niezwłocznie, mailowo lub telefonicznie, Dziekana Wydziału
  • pozostań w miejscu zamieszkania
  • przypomnij sobie w których pomieszczeniach w budynkach ASP przebywałaś/eś oraz z kim w tym czasie miałaś/eś bezpośredni kontakt w ostatnich dniach
  • kontroluj swój stan zdrowia i w razie pojawienia się niepokojących objawów skontaktuj się z lekarzem POZ
  • jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, uczestnicz w zajęciach w trybie zdalnym przez okres wskazany przez Dziekana Wydziału

Szczegółowa instrukcja postępowania w związku z Covid-19 jest dostępna na stronie  — Zarządzenie nr 99 Rektora ASP.

Kontakt do inspekcji sanitarnej dla studentów:
tel.: 502 145 019 (czynny codziennie w godzinach 7:30-22:00)
e-mail: student@pssekrakow.pl