Konkursy

Grand Prix Grafika Roku 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie Grand Prix Grafika Roku 2018.

Organizatorem jest Katedra Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie prace graficzne powstałe w 2018 roku.
Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31.01.2019 w Pracowni Litografii na
ASP w Krakowie, lub Pracowni Druku Wklęsłego na ASP w Katowicach.

Regulamin
Karta zgłoszeniowa