Jednolite studia magisterskie

Informacje agrzesiula@asp.krakow.pl, tel. +48 12 632 48 96 w. 14.

Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, 10 semestrów
Limit przyjęć: 27 miejsc
Postępowanie kwalifikacyjne: Egzamin Wstępny

 • ETAP I Przegląd i ocena prac
  Przegląd i ocena prac – kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości, przygotowanie i charakter zainteresowań. Dowolne ilości drobniejszych form rysunkowych, malarskich, graficznych, obowiązkowy obszerny szkicownik, można również dołączyć dokumentacje innych działań plastycznych. Przy większych formatach (powyżej 70×50 cm) ograniczenie do 25 rysunków i do 10 obrazów. W ocenianej teczce prac kandydata może znaleźć się, nieobowiązkowo do 3 rysunków studyjnych aktu. Prace zebrane w teczce powinny być podpisane i datowane.
 • ETAP II Egzamin praktyczny
  a) seria zadań rysunkowo-malarskich z natury
  b) kompozycje z wyobraźni
 • ETAP III Egzamin teoretyczny
  Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury artystycznej oraz związanej ze specyfiką kierunku studiów


Informacje dodatkowe dotyczące egzaminu wstępnego
Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:
zagruntowane podobrazie (płótno, dykta lub tektura) o dłuższym boku nieprzekraczającym 80 cm, farby olejne, temperowe lub akrylowe (do wyboru), biały karton typu brystol 100 x 70 cm, papier typu ingres (lub cieńszy od brystolu), papier na szkice, węgiel rysunkowy, ołówki różnej twardości, piórka do tuszu, tusz czarny, pisaki, kolorowe papiery do wycinania, tusze typu ecoline, pędzle włosiowe różnych grubości, nożyczki, nożyk do cięcia papieru, tektura na podkładkę do cięcia, linijka, bezwodny klej do papieru.

Punktacja egzaminu wstępnego

 • ETAP I Przegląd i ocena prac
  Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 20 punktów
 • ETAP II Egzamin praktyczny
  Kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
  Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 55 punktów

 

Uwagi dotyczące punktacji
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Termin rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji
23 maja5 czerwca 2016 roku
https://rekrutacja.asp.krakow.pl

Termin egzaminu wstępnego

 • I ETAP
  15, 16 czerwca 2016
 • II ETAP
  22, 23 czerwca 2016
 • III ETAP
  30 czerwca 2016, ew. 1 lipca 2016

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali) – należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji