Wystawy

Konfrontacje Plakatu Studenckiego

Wystawa prezentuje kilkadziesiąt studenckich plakatów społeczno-kulturalnych o różnorodnych rozwiązaniach ideowych i formalnych. W porównaniu z poprzednią edycją tegoroczna ma formę konfrontacji. Do wystawy zostały zaproszone wybrane pracownie wydziałów grafiki polskich uczelni wyższych. Kluczem wyboru jest różnorodne podejście do projektowania komunikatu wizualnego prezentowane przez wybrane ośrodki naukowe. Eksponowane są plakaty: ekologiczne, socjalne, polityczne, kulturalne, dotyczące ochrony praw zwierząt, zagrożeń współczesnej cywilizacji oraz inne. Celem wystawy jest pokazanie tego, co jest ważne z punktu widzenia młodych ludzi.

Centrum Sztuki Mościce 21 II – 18 III 2020

Organizatorzy:
Wydział Sztuki PWSZ w Tarnowie, Centrum Sztuki Mościce.

Kurator wystawy: Wojciech Kołek
Rada programowa: Joanna Tyborowska, dr Bartłomiej Bałut, dr hab. Dariusz Vasina, prof. Wojciech Regulski.

proj. Wojciech Kołek