Konkursy

Konkurs Grafika Roku 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie Grafika Roku 2017

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki ASP w
Krakowie. Skierowany jest do studentów studiów magisterskich oraz niedawnych absolwentów (do 3 lat po dyplomie) naszej uczelni.
W konkursie mogą także uczestniczyć studenci i absolwenci ASP w Gdańsku (gość tej edycji) na ww zasadach.

Celem konkursu jest promowanie działalności twórczej w dziedzinie grafiki artystycznej
najmłodszego pokolenia artystów, poprzez udostępnienie warsztatu, materiałów i ewentualnej
pomocy merytorycznej przez uczelnie organizujące konkurs.

Przedmiotem konkursu są prace wykonane w 2017 roku. w dowolnej technice graficznej. Z przyczyn ekspozycyjnych do konkursu nie mogą być zgłaszane prace przestrzenne. Dłuższy bok nie powinien
przekraczać 200 cm.

Termin składania prac upływa w piątek 6 kwietnia.

Nagrody
Grand Prix – 2500 zł
II nagroda – 1500 zł
III nagroda – 1000 zł

regulamin do pobrania
naklejka na grafikę
karta zgłoszeniowa