Konkursy

Konkurs malarski o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015

http://www.eibisch.pl/konkurs/grand-prix-2015/

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.

Grand Prix:
Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).

Wyróżnienia Honorowe:

Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 w Warszawie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:
W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:
Kandydatów do Nagrody zgłaszają :

Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
Kandydaci indywidualni- osobiście

JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:
Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.

ETAPY KONKURSU:
1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), weryfikacja dopuszczlności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu

WAŻNE DATY:
do 30 października 2015 (godz. 17.00): zgłaszanie kandydatów
do 16 listopada 2015: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
do 24 listopada 2015: dostarczenie prac zakwalifikowane do finału na adres Biura Konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 w Warszawie.

ZGŁOSZENIA:
Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulamin konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie instytucjonalne

Dokumenty do pobrania:
Karta- zgłoszenie instytucjonalne: PDF WORD
Karta- zgłoszenie indywidualne: PDF WORD

Zgłoszenie:
Uwaga: przy wysłaniu formularza zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Internet Explorer lub Mozilla oraz włączenie cookies w przeglądarce.