Konkursy

Konkurs na logo Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie to cykliczne wydarzenie popularyzujące naukę, odbywające się od 2000 roku, zawsze w maju w Krakowie. Współorganizatorami Festiwalu są krakowskie uczelnie oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenia festiwalowe realizowane są także przy współudziale instytucji kultury. Od 2017 roku przez Radę Programową została przyjęta nowa nazwa Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaku Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.
W konkursie mogą wziąć udział: studenci doktoranci, absolwenci (którzy w dniu ogłoszenia wyników konkursu nie ukończyli 35 lat) oraz pracownicy uczelni i instytucji współorganizujących Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie w 2018 r.

Projekty konkursowe należy składać w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w dniu 8 marca 2018 roku.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6500 zł.

Jury:
Bogdan Achimescu (artysta wizualny, prorektor ASP)
Bartłomiej Chwilczyński (artysta wizualny, Wydział Grafiki ASP)
Kuba Sowiński (projektant grafiki, Wydział Grafiki ASP)
Barbara Widłak (projektant grafiki, Wydział Form Przemysłowych ASP)

Regulamin konkursu do pobrania