Wystawy

Ludzie z Metalu. Pracownia Druku Wklęsłego ASP w Katowicach

Zapraszamy na wystawę pedagogów (prof. Jan Szmatloch, dr Marcin Białas) i studentów z Pracowni Druku Wklęsłego ASP w Katowicach.

piątek 15 marca 17:00
Wydział Grafiki ASP w Krakowie
ul. Humberta 3

Co roku do Pracowni trafiają studenci, których talent, aktywność, ujawniona z czasem oryginalna osobowość potwierdzają się w dojrzałych realizacjach dyplomowych. Entuzjazm, wzajemne zaufanie sprzyjają zawsze klimatowi swobodnej, nieskrępowanej pracy artystycznej, stając się nadzieją twórczego spełnienia. Jako nauczyciel wraz z moim współpracownikiem Marcinem Białasem jesteśmy na co dzień naocznymi świadkami artystycznych przeobrażeń i dojrzewania młodych adeptów grafiki.

Wielu studentów i absolwentów Pracowni Druku Wklęsłego osiąga sukcesy. Lista i skala ich graficznych dokonań jest imponująca. Nagrody i wyróżnienia krajowych i międzynarodowych przeglądów grafiki dla Barbary Tytko, Olgi Pałki-Ślaskiej, Grzegorza Hańderka, Doroty Nowak, Marcina Białasa, Artura Masternaka, Kamila Kocurka, Łukasza Koniuszego są tego dowodem a liczne prezentacje grafiki studentów i dyplomantów Pracowni potwierdzeniem „marki” katowickiej szkoły grafiki. …
Prof. Jan Szmatloch