Wystawy

Na pograniczu światów

wernisaż 13 stycznia, godz. 17:00
wystawa czynna 13 I — 13 III 2022
Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
ul. Gronostajowa 5, Kraków

„Muzeum” — Centrum Edukacji Przyrodniczej swoimi korzeniami sięga do XVIII-wiecznego Gabinetu Historii Naturalnej Akademii Krakowskiej. Widzimy tu echa dawnych kunstkamer wprzęgniętych w ramy nauki. Ze względu na bogate zbiory przyrodnicze jest najprawdopodobniej najlepszym z polskich muzeów pretendujących do narodowego muzeum historii naturalnej. Uczestniczący w wystawie w krakowskim Centrum Edukacji Przyrodniczej artyści z Wrocławia, Gdańska i Krakowa odnoszą się m.in. do wybranych obiektów z kolekcji uniwersyteckiej CEP-u oraz kolekcji ogrodów botanicznych, a zatem do eksponatów zoologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych, botanicznych i archeologicznych. Artyści wykorzystują potencjał estetyczny poszczególnych eksponatów oraz wątków biologicznych nadając im symboliczne znaczenie. Umożliwiają dialog pomiędzy nauką a sztuką, a także z przeszłości z współczesnością. Wystawa jest w założeniu pogłębioną analizą tych oddziaływań, zrealizowaną za pomocą dzieł malarskich i graficznych. Wybrani do wystawy artyści reprezentują zróżnicowane podejście do wątków biologicznych, geologicznych, antropologicznych i archeologicznych; od bardzo klasycznego ujęcia (elementyprzyrodnicze mało przetworzone, łatwo rozpoznawalne) do silnego przetworzenia tematyki biologicznej podbudowanego intelektualnym dyskursem pomiędzy formą biologiczną a jej interpretacją. Bartosz J. Płachno

Artyści:
Absolwenci ASP w Krakowie: Alex Banaś, Magdalena Chmielek, Grzegorz Bugaj
ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: prof. dr hab. Łukasz Huculak, dr hab. Anna Kołodziejczyk, drź Kamil Moskowczenko
ASP w Gdańsku: dr hab. Marcin Zawicki

Kurator: prof. dr hab. Bartosz J. Płachno (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)