Zajęcia z perspektywy i iluzji przestrzeni odnoszą się do przestrzeni jako pojęcia podstawowego w sztukach plastycznych, i to w aspekcie zarówno klasycznych zasad jej konstruowania, jak i współczesnych metod wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie. Twórcze widzenie przestrzeni zakłada umiejętność nie tylko konstruowania, lecz także komponowania jej w obrazie. Jest znajomością systemów perspektyw zbieżnych, a także czynników plastycznych, które przestrzeń generują. Systemy te różnią się swymi zasadami, dając szeroką skalę możliwości kreacyjnych. Zadania programowe – przez rozwijanie umiejętności definiowania i komponowania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu – prowadzą do rozwoju tej cechy oka ludzkiego, którą nazywamy poczuciem przestrzeni.

Prace studentów