Przewody i postępowania awansowe

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

Poniżej znajdują się bieżące dokumenty dotyczące przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora.

Jakub Woynarowski / przewód doktorski
HABITAT_cz.artystyczna
HABITAT_cz.teoretyczna
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Grzegorza Hańderka do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Pawła Jarodzkiego do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego

Anna Juszczak / przewód doktorski
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_PL
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_ANG
Recenzja dr. hab. Mirosława Sikorskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak
Recenzja prof. Stanisława Z. Kamieńskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak