Przewody i postępowania awansowe

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

Poniżej znajdują się bieżące dokumenty dotyczące przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. (Kolejność od najnowszych do najstarszych)

Zbigniew Latała / habilitacja
Wniosek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Zbigniewa Latały
Autoreferat Zbigniewa Latały
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab Zbigniewowi Latale

Anna Juszczak / przewód doktorski
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_PL
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_ANG
Recenzja dr. hab. Mirosława Sikorskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak
Recenzja prof. Stanisława Z. Kamieńskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak
Zawiadomienie o obronie doktoratu Anny Juszczak

Michał Jandura / habilitacja
Wniosek Michała Jandury
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Michała Jandury
Autoreferat Michała Jandury
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Michała Jandury
Uchwała Rady Wwydziału o nadaniu stopnia dr. hab. Michałowi Jandurze

Natalia Wiernik / przewód doktorski
Praca doktorska Natalii Wiernik
Recenzja pracy doktorskiej Natalii Wiernik_dr. hab. Andrzej Tobis
Recenzja pracy doktorskiej Natalii Wiernik_prof. dr. hab. Wojciech Prażmowski
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Natalii Wiernik

Jakub Woynarowski / przewód doktorski
HABITAT_cz.artystyczna
HABITAT_cz.teoretyczna
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Grzegorza Hańderka do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Pawła Jarodzkiego do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego