Przewody i postępowania awansowe

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

Poniżej znajdują się bieżące dokumenty dotyczące przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. (Kolejność od najnowszych do najstarszych)

Tomasz Siwiński / przewód doktorski
Recenzja prof. H.Neumanna do przewodu doktorskiego Tomasza Siwińskiego
Recenzja prof. P.Dumały do przewodu doktorskiego Tomasza Siwińskiego

Andrzej Naściszewski / przewód doktorski
Recenzja prof.Grzegorza Sztwiertni do przewodu doktorskiego A. Naściszewskiego.pdf
Recenzja Piotra Chojnackiego do przewodu doktorskiego A. Naściszewskiego
Streszczenie pracy doktorskiej A. Naściszewskiego_PL
Streszczenie pracy doktorskiej A. Naściszewskiego_ENG
Zawiadomienie o publicznej obronie doktoratu Andrzeja Naściszewskiego

Zofia Szczęsna / przewód doktorski
streszczenie pracy doktorskiej Zofii Szczęsnej PL
streszczenie pracy doktorskiej Zofii Szczęsnej ENG
Recenzja dr Jose A. Caballero do przewodu doktorskiego Z. Szczęsnej
Recenzja prof. dr hab. Joanny Hoffmann-Dietrich do przewodu doktorskiego Z. Szczęsnej
Zawiadomienie o publicznej obronie doktoratu Zofii Szczęsnej

Ewa Wein / przewód doktorski
recenzja prof. A.Klimowskiego do przewodu doktorskiego E. Wein
Recenzja prof. J. Aleksiuna do przewodu doktorskiego E.Wein

Bartłomiej Chwilczyński / przewód doktorski
B.Chwilczynski_FORGOTTEN_WORLDS
Recenzja prof. Z. Gorlaka do przewodu doktorskiego B. Chwilczyńskiego
Recenzja prof. J. Budki do przewodu doktorskiego B. Chwilczyńskiego
Skrót pracy doktorskiej B.Chwilczyńskiego
Opis Pracy doktorskiej B.Chwilczyńskiego w j.angielskim

Justyna Mędrala / przewód doktorski
Recenzja prof. S. Brzoski do przewodu doktorskiego J. Medrali
Reczencja dr. hab. G. Hańderka do przewodu doktorskiego J. Mędrali
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Justyny Mędrali
Justyna Medrala Praca doktorska SKROT
Justyna Medrala Praca doktorska TLUMACZENIE SKROTU

Krzysztof Gil / przewód doktorski
Tajsa katalog
Krzysztofa Gil_Tajsa. Wczoraj i jutro_Streszczenie pracy doktorskiej _PL
Krzysztofa Gil_Tajsa. Wczoraj i jutro_Streszczenie pracy doktorskiej _ANG
Recenzja prof. Andrzeja Tobisa
Recenzja prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego
Zawiadomienie o obronie doktoratu Krzysztofa Gila

Zbigniew Latała / habilitacja
Wniosek
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Zbigniewa Latały
Autoreferat Zbigniewa Latały
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia dr hab Zbigniewowi Latale

Anna Juszczak / przewód doktorski
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_PL
Anna Juszczak – Diapauza – Streszczenie pracy doktorskiej_ANG
Recenzja dr. hab. Mirosława Sikorskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak
Recenzja prof. Stanisława Z. Kamieńskiego do przewodu doktorskiego Anny Juszczak
Zawiadomienie o obronie doktoratu Anny Juszczak

Michał Jandura / habilitacja
Wniosek Michała Jandury
Harmonogram postępowania habilitacyjnego Michała Jandury
Autoreferat Michała Jandury
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Michała Jandury
Uchwała Rady Wwydziału o nadaniu stopnia dr. hab. Michałowi Jandurze

Natalia Wiernik / przewód doktorski
Praca doktorska Natalii Wiernik
Recenzja pracy doktorskiej Natalii Wiernik_dr. hab. Andrzej Tobis
Recenzja pracy doktorskiej Natalii Wiernik_prof. dr. hab. Wojciech Prażmowski
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Natalii Wiernik

Jakub Woynarowski / przewód doktorski
HABITAT_cz.artystyczna
HABITAT_cz.teoretyczna
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Grzegorza Hańderka do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego
Recenzja dr. hab. Pawła Jarodzkiego do przewodu doktorskiego Jakuba Woynarowskiego