Spis lektur

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na studia w ASP na kierunku Grafika 

  • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, wyd. rozszerzone, Warszawa 2001.
  • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1-2, Warszawa 2005 (i późniejsze).

HISTORIA SZTUKI:

Literatura podstawowa:

  • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, (wyd. uzupeł.), Warszawa 2001.
  • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, (wyd. 5), Warszawa 1982.
  • B. Osińska, Sztuka i czas, (wyd. 1-3), Warszawa 1976, 1982, 1984

Literatura uzupełniająca:

  • T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993.
  • T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczpopolitej, Warszawa 1998.
  • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, (wyd. 5), Kraków 1978.
  • S. Krzysztofowicz-Kozakowska, F. Stolot, Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000.
  • A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, (wyd. 5), Warszawa 1989.