Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia

Uwaga!
Wydział Grafiki zawiesza rekrutację na studia niestacjonarne I i II stopnia
na rok akademicki 2019—2020 i kolejne.