Стипендії та робота / Stypendia i praca

програма стипендій для творчих людей з України / program stypendialny dla twórczyń i twórców z Ukrainy
sdk.pl/wydarzenia/program_stypendialny_ukraina/?fbclid=IwAR2a3leio_rjWJvgMyvJY4Dt7hYSihdZhnrmTdDEieZ_f_eI3Jz37uJWl6c

Architects & designers for Ukraine – apply for a job
niaiu.pl/2022/03/for-ua/?fbclid=IwAR30AmBd-Imq-z9Ceg2wzKSdZd7C6JkIDYEcy2Ve8gSzkwSkuGudOiIWoHg

Аукціон українського мистецтва / Aukcja Sztuki Ukraińskiej
galeriaxanadu.pl/aukcja-sztuki-ukrainskiej/