Wystawy / Konkursy

Transgrafia

Do 04.03.2018 można nadsyłać zgłoszenia na transgrafię, nowy konkurs zainicjowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, pragnie stworzyć nową przestrzeń prezentacji dla polskiej grafiki. Transgrafia ma być wydarzeniem cyklicznym, skierowanym do polskich artystów.

Kryteriami oceny nadsyłanych dzieł będą wyjątkowość, walory artystyczne, otwartość na dialog ze współczesnością i możliwości realizacyjne. Dla twórcy najbardziej poruszającego i istotnego dzieła przewidziana została wystawa indywidualna w Galerii Centrum MCSG przy Rynku Głównym w Krakowie wraz z katalogiem. Wszelkie informacje dotyczące selekcji, obrad jury, kwestii organizacyjnych oraz wystawy indywidualnej
znajdują się w Regulaminie transgrafii.

Wystawę tworzy zespół, jurorów – specjalistów z zakresu różnych form wypowiedzi graficznej, który dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Do składu jury pierwszej edycji transgrafii zostali zaproszeni: Ksawery Kaliski, Bronka Nowicka, Przemysław Truściński, Małgorzata Etber-Warlikowska, Katarzyna Wojtyga

Organizator przewiduje wystawe pokonkursową na 1000 m2 otwartej przestrzeni przy Dolnych Młynach. Pierwsza edycja transgrafii podsumowana zostanie katalogiem oraz publikacjami na łamach prasy, w mediach
elektronicznych i telewizji.