Ogłoszenia

X edycja Binnale Grafiki Studenckiej

O Biennale
Pragniemy wyłonić najciekawsze postawy twórcze spośród studiującej młodzieży i ułatwić im start do dojrzałej kariery artystycznej. Impreza stwarza możliwość uważnego prześledzenia i porównania dorobku pracowni graficznych z uczelni artystycznych całej Polski.

Oganizatorem Biennale jest katedra Grafiki UAP w Poznaniu

Kuratorzy Biennale
prof. Stefan Ficner prof. zw. UAP
prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP

Cel Biennale
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej.

Warunki uczestnictwa
W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2015 i 2016 roku.
Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).

Termin
Podstawowym warunkiem udziału w 10 BGS jest elektroniczna rejestracja kandydatów.
Prace i paczki powinny posiadać naklejki wygenerowane przez system elektronicznej rejestracji. Grafiki powinny być nadesłane lub osobiście dostarczone do dnia 9 stycznia 2017 na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Ulica 23 Lutego, nr 20 61-742 Poznań
Portiernia, Budynek B, z dopiskiem X Biennale Grafiki

→ Czytaj Więcej