Ogłoszenia

Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego ograniczenia kształcenia w okresie obowiązywania na terenie Krakowa strefy czerwonej związanej z walką z pandemią