Wydział Grafiki

0%


Aktualności

Wystawa Marleny Biczak w Małej Galerii

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wątki praktyki akademickiej

„Do Polski” graficzne interpretacje poematu Abrahama Suckewera

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Wklęsłodruku

konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku III

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Rysunku II

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Plakatu

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Fotografii III

Wystawa końcoworoczna 2017

Konkurs na asystenta w Pracowni Fotografii I

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki

Harmonogram obron prac dyplomowych 2017

Pracownia Filmu Animowanego gościem festiwalu Film Polska w Berlinie

Nagroda A’ Design Award Winner dla naszych studentek

Grypa w Cyrku – wystawa Bartłomieja Chwilczyńskiego