Pracownia Rysunku I jest przede wszystkim pracownią ogólnorozwojową, do której uczęszczają studenci od drugiego roku wzwyż. Zazwyczaj na tym etapie mają już oni znaczne umiejętności warsztatowe i sprawność manualną. Nadal istotne jest jednak doskonalenie ich umiejętności rysunkowych i zdolności do swobodnego stosowania różnych technik. Rysunek, operując relatywnie prostym warsztatem, pozwala jednocześnie na skupienie się na zasadniczych problemach procesu twórczego, które można streścić w pytaniach: Po co to robię?, Co mam do powiedzenia?, W jakiej formie to przekazać?, Jakie czynniki działają na mnie inspirująco? Te doświadczenia mogą być później z powodzeniem wykorzystywane w innych działaniach artystycznych. Program Pracowni obejmuje ćwiczenia w studiu i zadania domowe. Praca w grupie w obecności modela pozwala studentom na porównywanie swojego postrzegania rzeczywistości z tym, co robią inni; działa to stymulująco i znacząco wspiera rozwój samoświadomości. Zadania domowe mają prowokować do samodzielnego,kreatywnego, nieszablonowego myślenia i wspierać rozwój indywidualnego języka formalnego. Staramy się prowadzić każdego studenta indywidualnie, adekwatnie do jego dynamiki rozwoju i twórczego potencjału. Pracownia Rysunku i jest pracownią dyplomującą.

Prace studentów