Pytanie „Po co malujemy obraz?” jest jedną z najważniejszych kwestii stawianych w Pracowni. Świadome, zdecydowane formułowanie własnej wypowiedzi artystycznej jest jednym z celów kształcenia w Pracowni. Nie znaczy to, że nie akceptujemy przypadku w sztuce czy intuicji jako środka do poszukiwania formy plastycznej lub treściowej. Świadomość poszukiwanego celu wydaje nam się niezwykle ważna. W Pracowni Malarstwa i staramy się przede wszystkim dbać o indywidualność studenta, dlatego duży nacisk jest położony na korekty indywidualne. Nienarzucanie jakiejkolwiek stylistyki jest priorytetem, ponieważ student sam proponuje rozwiązania plastyczne, które potem wspólnie omawiamy.

Pracownia Malarstwa I w ramach Wydziału Grafiki nie jest pracownią priorytetową. Nie można też w niej przygotowywać pracy dyplomowej. Chcemy natomiast, by wiedza nabyta w Pracowni powodowała wzrost świadomości artystycznej u studentów – bez względu na dyscyplinę sztuki, jaką będą uprawiać.