Tradycja kształcenia w zakresie filmu animowanego w krakowskiej asp jest długa. Najdłuższa na polskich uczelniach artystycznych. Pracownia zajmująca się tą dyscypliną sztuki została powołana w 1957 roku. W 2012 roku przypadał więc okazały jubileusz pięćdziesięciopięciolecia funkcjonowania tej jednostki dydaktycznej. Szczycimy się osiągnięciami studentów i absolwentów, którzy prowadzą samodzielną, niezależną działalność twórczą, pracują w wielu, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, studiach filmu animowanego, w stacjach telewizyjnych. Całą kreatywną obsadę Studia Filmów Animowanych w Krakowie stanowili absolwenci Pracowni. Młodzi twórcy filmu animowanego, studenci oraz absolwenci uczelni, wykazują prężność artystyczną i odnoszą spektakularne sukcesy. Ich siła twórcza wynika nie tylko z dobrego profesjonalnego przygotowania w trakcie studiów, z talentu i determinacji, lecz zapewne także z rosnącej popularności sztuki filmu animowanego, dopingującej i mobilizującej. Istotna jest też rola krakowskiego fermentu artystycznego, zachęcającego, a nawet zmuszającego młodych twórców do znajdowania własnej formuły artystycznej wypowiedzi.

Prace studentów