Rekrutacja na jednolite studia magisterskie


Zasady przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2020/21

Poziom i forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 27 osób

Rekrutacja online — założenie konta w systemie
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online (https://akademus.asp.krakow.pl/login)

Rejestracja online na Wydział Grafiki: 4—30 czerwca 2020
Przesłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 4—30 czerwca 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu Akademus na adres mailowy: ablusiewicz@asp.krakow.pl
(maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 13 sierpnia 2020 roku)
Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.
Każdy kandydat na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji posiada dane dotyczące przelewu.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Etap 1 — Przegląd i ocena prac kandydatów (online)
Kandydaci w terminie 4—30 czerwca 2020r. przesyłają swoje prace (teczka/portfolio) w formie pliku PDF (całość danych max. 35 MB) lub LINKU do portfolio (np. umieszczonego na darmowych serwisach: behance.net, myportfolio.com, dribbble.com, coroflot.com) na adres mailowy: rekrutacjagrafika@asp.krakow.pl
Wysłane prace mają reprezentować umiejętności i rodzaj artystycznych zainteresowań kandydata. Portfolio ma charakter autorskiej prezentacji w zakresie sztuk wizualnych. W teczce powinny się znaleźć przykłady prac rysunkowych, malarskich oraz szkice. Prezentacja może zawierać również prace projektowe, ilustracyjne, fotograficzne i filmowe, np. linki do animacji/video lub innych realizacji wizualnych.

Etap 2 — Egzamin teoretyczny (rozmowa z kandydatem)
15, 16, 17 lipca 2020 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
Sekretarz egzaminu informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin teoretyczny (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć będą proszeni o potwierdzenie podjęcia studiów, otrzymają skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów.

 

Kontakt
Dziekanat Wydziału Grafiki

ul. Humberta 3
31-121 Krakówpokój nr 18
mgr Anna Dębska
tel. 12 632 13 31 w. 14
email: adebska@asp.krakow.pl

 

Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny
https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/oplaty-rekrutacyjne

Przesyłanie dokumentów
https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/wykaz-dokumentow

Uchwała nr 27/2020 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 54/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na i rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)
https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu/2020/27.pdf