Rekrutacja na jednolite studia magisterskie

Rekrutacja krok po kroku:

1) Rejestracja online na Wydział Grafikizałożenie konta w systemie online

założenie konta w systemie online

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia stacjonarne odbędzie się w terminie: od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny – szczegóły tutaj

3) Przesyłanie dokumentów od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00 – szczegóły tutaj

4) Portfolio w terminie od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
Kandydaci w okresie trwania rejestracji online przesyłają swoje prace w  formie LINKU do  portfolio (umieszczonego w serwisie behance.net) za pośrednictwem systemu AKADEMUS.

UWAGA: prosimy o nieprzesyłanie plików, linków do dysku Google oraz wetransfer itp.

Wysłane prace powinny reprezentować umiejętności i  rodzaj artystycznych zainteresowań kandydata. Portfolio ma charakter autorskiej prezentacji w  zakresie sztuk wizualnych. W  teczce powinny się znaleźć przykłady prac rysunkowych, malarskich oraz  szkice. Prezentacja może zawierać również prace projektowe, ilustracyjne, fotograficzne i  filmowe, np.  linki do  animacji/video lub innych realizacji wizualnych. Prace zamieszczone w portfolio należy odpowiednio skatalogować oraz opisać (tytuł, technika/format/rok powstania). Portfolio powinno być publicznie dostępne.

TERMINARZ EGZAMINÓW

ETAP I
Przegląd i ocena prac kandydatów (online):
(komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)
20, 21 czerwca (czwartek, piątek)

ETAP II
Egzamin teoretyczny – rozmowa z kandydatem (stacjonarnie):
25,26 czerwca (wtorek, środa) – kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu.

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2024/25

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku grafika określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej: GRAFIKA

Wydział: Grafiki
Kierunek: grafika
Poziom i forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 29

EGZAMIN WSTĘPNY

ETAP I
Przegląd i ocena prac (etap w formie zdalnej)
Teczka/portfolio – kandydaci przesyłają własne prace, reprezentujące ich umiejętności i rodzaj artystycznych zainteresowań. Portfolio ma charakter autorskiej prezentacji w zakresie sztuk wizualnych.
W teczce powinny się znaleźć przykłady prac rysunkowych, malarskich oraz szkice. Prezentacja może zawierać również prace projektowe, ilustracyjne, fotograficzne i filmowe, np. linki do animacji/video lub innych realizacji wizualnych.
Prace należy wysłać za pośrednictwem systemu AKADEMUS w formie LINKU do portfolio upublicznionego na portalu behance.net.

ETAP II
Egzamin teoretyczny (rozmowa z kandydatem)
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kultury, współczesności oraz wiedzy związanej ze specyfiką kierunku studiów. Kandydat losuje 3 pytania, które będą pretekstem do wypowiedzi.

Sekretarz egzaminu informuje kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin teoretyczny (adres i nr sali).
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć będą proszeni o potwierdzenie podjęcia studiów, otrzymają skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów.


PUNKTACJA

ETAP I
Przegląd i ocena prac
Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

ETAP II
Egzamin teoretyczny
Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu. Łącznie za etapy I–II kandydat może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Egzamin wstępny na kierunek grafika jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 20 punktów.
W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w II etapie egzaminu (egzamin teoretyczny).

Kontakt
rekrutacjagrafika@asp.krakow.pl

grafika@asp.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Grafiki
ul. Syrokomli 21, w oficynie (parter)
30-102 Kraków