Rekrutacja na jednolite studia magisterskie

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu tegorocznych terminów egzaminów maturalnych informujemy, że zmianie ulegnie terminarz rekrutacji na studia w ASP na rok akademicki 2020/2021 (rejestracja online oraz egzaminy wstępne odbędą się w późniejszym niż zwykle terminie). Prosimy o śledzenie strony internetowej ASP (zakładka REKRUTACJA), gdzie będą publikowane informacje

 

Poziom i forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 27 osób

Kontakt
Dziekanat Wydziału Grafiki

ul. Humberta 3
31-121 Krakówpokój nr 18
mgr Anna Dębska
tel. 12 632 13 31 w. 14
email: adebska@asp.krakow.pl