Artystka wizualna i wykładowczyni akademicka. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka Postgraduate Programme Studies w ASFA Athens School of Fine Arts w Atenach. Stopień naukowy doktora uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a stopień naukowy doktora habilitowanego na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ponadto na Narodowym Uniwersytecie Ateńskim im. Kapodistriasa uczyła się języka nowogreckiego. Zajmuje się nowymi oraz tradycyjnymi mediami w sztukach wizualnych, intermedialnych i działaniach muzycznych. Była stypendystką Alexander S. Onassis Foundation, State Scholarships Foundation (IKY Greece), Erasmus / Socrates. Swoje prace artystyczne prezentowała na wystawach, festiwalach, koncertach, konferencjach w kraju i za granicą.