ur. w 1979; absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka i teoretyczka sztuki, niezależna kuratorka. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu współczesnej grafiki artystycznej i projektowej, antropologii kultury, historii filmu, historii i teorii sztuki, wiedzy o mediach. W latach 2012–2014 była współrealizatorką projektu grantowego NCN zatytułowanego Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych. Kuratorka ponad 20 wystaw zrealizowanych m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Litografiska Museum w Tidaholm, BWA w Katowicach, Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, Kloster Bentlage w Rheine, Galerii Container w Rzymie, Anaid Art Gallery w Bukareszcie. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Jest autorką tekstów do katalogów wystaw, tekstów krytycznych z zakresu sztuki współczesnej oraz tekstów teoretycznych poświęconych zagadnieniom filmu i nowych mediów.