Podstawowym założeniem kursu rysunkowego na pierwszym roku studiów jest doskonalenie warsztatu plastycznego na podstawie studyjnych ćwiczeń z natury (rysunki aktu, zadania pomocnicze, szkice). Ponadto poszczególne zadania studyjne mają przybliżyć zrozumienie konstrukcji, ruchu, kompozycji oraz relacji między konkretnymi elementami wybranych motywów rysunkowych. Równie ważną częścią kształcenia jest prowadzenie przez studentów całorocznego szkicownika, który pełni funkcję pomocniczą w opisywaniu natury. Ma on być również poligonem doświadczalnym nowych pomysłów oraz pomagać w wyborze najlepszych rozwiązań formalnych i kompozycyjnych. Istotnym dopełnieniem podstaw kształcenia młodych artystów są zadania domowe. Pomagają one w rozwijaniu wyobraźni i służą odnajdywaniu śladu plastycznego, tak aby był on rozpoznawalny i przypisany danemu autorowi. Integralną częścią zadań domowych jest także przygotowanie krótkiego opisu własnych działań i przygotowanie się do publicznej obron swoich założeń.

Prace studentów