Misja i historia wydziału

Misja Wydziału

Naszą specjalnością jest duża różnorodność oferty edukacyjnej. W skład Wydziału Grafiki ASP w Krakowie wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, oraz Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych. Studenci stykają się ze sztukami wizualnymi i projektowaniem graficznym z wielu, różnych perspektyw. Oferta Wydziału jest także bardzo bogata w wymiarze technologicznym. Studenci z jednej strony poznają tradycyjne techniki druku, a z drugiej korzystają ze specjalistycznych narzędzi edycji obrazu i dźwięku. Z tego względu studia na naszym Wydziale są często polem artystycznego rekonesansu i eksperymentu.
Świadczą o tym różnorodne kariery naszych absolwentów, wśród których znajdziecie artystów multimedialnych, malarzy, reżyserów teatralnych, projektantów książek, twórców gier komputerowych czy specjalistów od webdesignu, a nawet projektantów mody.
Obiektywnym potwierdzeniem przyjęcia takiej strategii nauczania są nagrody przywiezione przez studentów z ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Nasza praca oparta jest na indywidualnym kontakcie z każdym studentem i pracy w niedużych, często kilkuosobowych, grupach. Praktykujemy zasady partnerstwa twórczych poszukiwań oraz współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach artystycznych i badawczych.
Układ programu zapewnia – po przejściu 2-letniego etapu kształcenia podstawowego – swobodę w wyborze specjalności. Dodatkowo koncepcja kierunku zakłada możliwość tworzenia przez studentów indywidualnej ścieżki studiów. Nasze programy i pracownie zmieniają się w reakcji na oczekiwania studentów, potrzeby rynku pracy oraz rozwój technologii. Jesteśmy otwarci na aktualne nurty w sztuce i dizajnie.

Wybrane polskie instytucje z którymi współpracujemy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie; Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie; Małopolski Ogród Sztuk; Muzeum Narodowe w Krakowie; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Muzeum Historii Fotografii; Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie;Goethe lnstitut; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Kultury, Krakowska Fundacja Filmowa; Krakowskie Biuro Festiwalowe; Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA); Polski Instytut Sztuki Filmowej; Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP);

Współpraca Wydziału Grafiki z wybranymi instytucjami międzynarodowymi
Studenci Wydziału Grafiki mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany
w ramach programu ERASMUS z wieloma uczelniami za granicą. Szczegóły na stronie głownej ASP.

Wydział stale współpracuje również z innymi ośrodkami artystycznymi na świecie, oferując studentom możliwość wyjazdów, organizowania wystaw, spotkań, prezentacji prac i zdobywania profesjonalnych kontaktów. Są to między innymi:
Akademia Sztuk Pięknych w Pradze, Czechy; Bilkent University w Ankarze, Turcja; Bostonian Printmakers Society, USA; British Film Institute, Londyn, Wielka Brytania; Budapest Municipal University w Budapeszcie, Węgry; Center for Digital Arts and Experimental Media, Univesity of Washington, Seattle, USA; DAAD – Program stypendialny dla studentów, Niemcy; Estonian Academy of Arts w Tallinie, Estonia; Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugalia; International Academic Printmaking Aliance, Pekin, Chiny; Instytut Polski w Tel Awiwie, Izrael; L’Universite de Quebeck a Montreal, Kanada; Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Ukraina; MassArt, Boston, USA; Mexico City – Międzynarodowe Biennale Plakatu, Meksyk; Międzynarodowa Komisja Fulbrighta, Rhode Island School of Design, USA; Uniwersytet w Cetyni, Czarnogóra; Universita Mateja Beli, Banska Bystrica, Słowacja ; Uniwersytet Sztuki w Belgradzie, Serbia; Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie, Czechy; Uniwersytet Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Węgry; Związek Grafików Shiraz, Teheran, Iran.

Absolwenci
W ostatnich latach aktywnie działa wielu artystów związanych z Wydziałem Grafiki, którzy odnieśli międzynarodowy sukces. Przykładem mogą tu być: Agnieszka Polska, Jakub Woynarowski, Michał Borczuch, Mateusz Lenart (Bloober Team), Mateusz Sarzyński. Nasz wydział ukończyli także Marcin Maciejowski i Rafał Bujnowski, którzy rozpoczynali swoje kariery od współtworzenia Grupy Ładnie.
Wśród osób, których nazwiska tworzą historię sztuki polskiej, a które w różnych okresach zaznaczyły swą obecność w pracowniach Wydziału Grafiki, są między innymi Julian Józef Antoniszczak, Walerian Borowczyk, Marek Chlanda, Roman Cieślewicz, Adam Stalony-Dobrzański, Jacek Gaj, Włodzimierz Kunz, Krystian Lupa, Zbigniew Lutomski, Zbysław Maciejewski, Lucjan Mianowski, Ryszard Otręba, Andrzej Pietsch, Czesław Słania, Jacek Sroka, Konrad Srzednicki, Jan Tarasin, Mieczysław Wejman, Stanisław Wejman, Andrzej Wróblewski.

Historia-Wydziału-Grafiki-ASP-w-Krakowie