Historia Wydziału

W 1909 roku w ramach Akademii Sztuk Pięknych powstała pierwsza Pracownia Grafiki, niebędąca jeszcze samodzielnym wydziałem, prowadzona przez Józefa Pankiewicza. Katedry Grafiki Artystycznej w ramach uczelni krakowska grafika doczekała się w okresie powojennym. Kierowali nią wtedy Konrad Srzednicki i Andrzej Jurkiewicz, którego po wyjeździe do Warszawy w 1954 roku zastąpił Mieczysław Wejman. Ton nauczaniu nadawali więc początkowo twórcy i pedagodzy, których świadomość artystyczna ukształtowała się w międzywojniu. Oni też, wspólnie z Ludwikiem Gardowskim, od 1950 roku kierującym Katedrą Drzeworytu, ukształtowali istniejący do dziś triumwirat pracowni druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego.

Tradycją krakowskiego Wydziału Grafiki jest charakterystyczne dla polskich uczelni plastycznych łączenie – na kanwie wymagań artystycznych i przekonania o jedności sztuki – grafiki artystycznej i projektowania graficznego we wspólny program dydaktyczny. Podkreślamy rolę i wagę uniwersalnego kształcenia podstawowego, z jego kreacyjnymi, etycznymi i społecznymi wartościami, otwartymi na wyzwania współczesności. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego i prope- deutycznego – swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów, a także czasu jaki zamierza na nie przeznaczyć. Taka wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, jest naszym zdaniem niezbędnym elementem edukacji artystycznej. Pedagodzy i absolwenci Wydziału stworzyli nadzwyczaj silne środowisko w Krakowie, który stał się wiodącym ośrodkiem grafiki artystycznej w kraju i na świecie. Inicjatorami jednej z najbardziej znanych wystaw: Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie / obecnie Triennale / byli profesorowie Wydziału, w tym wieloletni, niezwykle zasłużony imprezie, jej realizator prof. Witold Skulicz. Wyrazem troski Wydziału o udany start artystyczny najmłodszych jego absolwentów jest organizowany Konkurs Grafiki Roku ze środków MKiS, umożliwiający kontynuację korzystania z pracowni ASP przy braku własnych warsztatów.

Wydział jest szeroko znany poza granicami kraju, gdzie jego absolwenci zdobywają powszechne uznanie i to w wielu różnych dziedzinach grafiki, jak np. Czesław Słania – jeden z najwybitniejszych rytowników europejskich, Roman Cieślewicz – nieżyjący już wybitny projektant, oraz cała plejada niezwykle uzdolnionych grafików zamieszkałych w kraju, a zdobywających laury na międzynarodowych konkursach i wystawach