Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Od roku 1994 pracowniczka Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki ASP, a od 2019 zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki ASP. Od roku 2008 wykładowca Podyplomowych Studiów Rynek Sztuki i Antyków w krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 1996-2000 współpracowniczka (jako kuratorka i organizatorka wystaw) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Publikowała w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, a zwłaszcza na twórczości artystów związanych z krakowską ASP. Autorka książki Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku, Kraków 2013, za którą otrzymała nagrodę w kategorii dzieła krajowe: XXI edycji Nagród Przeglądu Wschodniego 2013.
Niezależna kuratorka i organizatorka wystaw, realizowała swoje projekty m.in. w Instytucie Polskim w Budapeszcie, MeetFactory w Pradze, Art Agendzie Novej, galerii Widna, Otwartej Pracowni i Muzeum Narodowym w Krakowie oraz BWA w Tarnowie.
Czterokrotnie przewodniczyła jury konkursowemu wybierającemu najlepszą wystawę Krakersa-Cracow Gallery Weekend: konkurs 2000+/ Cracow Art Week konkurs: 3000+ (edycja 2017, 2018, 2019, 2020). Stała współpracowniczka magazynu „Contemporary Lynx”. Wraz z Anną Stankiewicz i Martyną Nowicką jest autorką projektu „Pracownie do wglądu”.
Trzykrotna stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2001 w Wiedniu, 2005 i 2016 w Londynie). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), w latach 2015-2017 członek zarządu AICA.