Unikalna metoda dydaktyczna opracowana w 1929 roku przez prof. Ludwika Gardowskiego do dziś wpływa na sposób nauczania w Pracowni. Studenci poznają uniwersalne wartości funkcjonujące w sztuce poprzez wykorzystanie abstrakcyjnych form literowych w kreowaniu obrazu. Wolne od subiektywnej oceny, ścisłe zasady konstrukcji litery wynikające z doświadczeń historycznych funkcja pisma jako nośnika przekazu werbalnego, ekspresja litery oraz relacja kompozycji literniczej do treści to główne elementy weryfikacji rozwiązań plastycznych. Pracownia to miejsce eksperymentów, poszukiwań i rozpoznawania nowych obszarów funkcjonowania litery autorskiej oraz gotowej, a liternictwo jako dziedzina sztuki okazuje się znakomitym medium w dydaktyce, sprzyjającym ujawnieniu się osobowości artystycznej studentów.
Znajdź nas na facebooku

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Do pobrania:

Prace studentów