Dyplom w Pracowni Miedziorytu. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym. Zdobyła nagrody i wyróżnienia m.in.: na I Międzynarodowym Biennale Grafiki w Łodzi, 1 Nagrodę w 9 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, Nagrodę Miasta Krakowa, Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi, nagrodę w konkursie ArtNoble oraz Grand Prix w konkursie Grafika roku 2012. Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.