Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom w Pracowni Litografii. Zajmuje się grafiką warsztatową, a także malarstwem i grafiką projektową. Stypendysta Leipziger Lithographie Werkstatt i Leipziger Lichtdruck Werkstatt oraz paryskiego Stowarzyszenia Artystów Cyma i tamtejszej Galerie Chabin.