Informacje dla studentów

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

 

Harmonogram semestru letniego w roku akademickim 2018/2019

18 .02. 2019
rozpoczęcie zajęć

18.02 — 08.03.2019
zimowa sesja poprawkowa – składanie w dziekanacie przez studentów zaliczających w sesji poprawkowej, zaliczonych indeksów, podań o wpis warunkowy. /w wyjątkowych sytuacjach dziekan może przedłużyć sesję do dnia 15.03.2019/

19.04 — 23.04.2019
przerwa świąteczna

do 15.05.2019 /wg regulaminu studiów/
składanie przez studentów prac dyplomowych w Katedrach

16.05 — 17.05.2019
dopuszczenia do dyplomów /w Katedrach/

20.05 — 22.05.2019
składanie w dziekanacie przez studentów ostatnich roczników /dyplomantów/ indeksów, kart obiegowych, pisemnych prac dyplomowych wraz z zapisem prac pisemnych i artystycznych na CD. Składanie podań o drugi termin obrony. Przekazywanie przez studentów prac dyplomowych recenzentom.

29.05 — 31.05.2019
obrony prac dyplomowych

31.05. 2019
zakończenie zajęć

03.06 — 14.06. 2019
letnia sesja egzaminacyjna

do 14.06. 2019
składanie przez studentów w dziekanacie zaliczonych indeksów, kart obiegowych, podań o sesję poprawkową, wpis warunkowy lub powtarzanie roku

03.06 – 06.06.2019
przygotowywanie wystawy końcoworocznej

07.06.2019
przegląd wydziałowy i rada klasyfikacyjna

09.06 — 16.06.2019
wystawa końcoworoczna

10.06 — 11.06.2019
przegląd senacki

17.06.2019
demontaż wystawy

01.07 — 30.09.2019
wakacje dla studentów

 

Wytyczne dotyczące magisterskiej pracy dyplomowej
Praca dyplomowa WG wytyczne

Badania naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Badania naukowe_wytyczne

Publikacje naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Publikacje naukowe_wytyczne

Stypendia ministerialne za wybitne osiągnięcia dla studentów
na rok akademicki 2018/2019
Stypendium ministra nauki_informacja