Informacje dla studentów

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

 

Harmonogram semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018

02.10.2017
rozpoczęcie zajęć  (02.10.–06.10.2017 zajęcia organizacyjne, od 09.10.2017 regularne zajęcia)

23, 24, 25, 26.10.2017
II termin obron dyplomów (wszystkich form studiów)

do 17.11.2017
składanie w pracowniach tematów prac dyplomowych przez studentów ostatnich roczników

do 30.11.2017
zatwierdzenie w katedrach tematów prac dyplomowych

25.12.2017 – 02.01.2018
22 grudnia 2017 godziny rektorskie od godz. 12:00
przerwa świąteczna

do 26.01.2018
przeglądy w pracowniach

29.01.2018 – 02.02.2018
zimowa sesja egzaminacyjna (składanie podań o sesję poprawkową i wpis warunkowy)

02.02.2018
Rada Klasyfikacyjna

05.02.2018 – 09.02.2018
przerwa międzysemestralna

do 16.03.2018 (termin nieprzekraczalny)
zimowa sesja poprawkowa

12.02.2018
rozpoczęcie semestru letniego

Badania naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Badania naukowe_wytyczne

Badania naukowe / Rozwój młodych naukowców i doktorantów
System oceny wniosków na projekty badawcze na rok 2017/18
Badania młodych naukowców_system oceny wnioskow

Publikacje naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Publikacje naukowe_wytyczne