Pracownia Serigrafii istniejąca od 1996 roku jest najmłodszą Pracownią w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Prowadzony w niej program dydaktyczny obejmuje, oprócz opanowania przez studentów konkretnej wiedzy i umiejętności warsztatowych, eksperyment oraz artystyczne i kreatywne poszukiwania indywidualnych środków wyrazu. Prace graficzne realizowane są z uwzględnieniem różnorodnych możliwości warsztatowych oferowanych przez tę technikę: od rozwiązań odręcznych, po użycie fotografii oraz kreowanie komputerowe cyfrowych motywów. Możliwości druku na różnych podłożach (papier, tkanina, pleksi, folie) dają okazję do tworzenia grafik nie tylko w jej klasycznej postaci, tj. odbitki graficznej na papierze, ale również w formie obiektów, przestrzennych artefaktów i instalacji.
Istotnymi elementami kształcenia jest osiągnięcie przez studentów świadomości wyboru graficznych środków wypowiedzi wzmacniających przekaz idei artystycznych, praktyczne doświadczenie warsztatowe, analiza krytyczna oraz indywidualny rozwój osobowości. Otwartość formuły edukacyjnej oraz wspieranie studentów w dążeniu do odnalezienia własnego języka sztuki sprzyja poszerzeniu współczesnego wizerunku grafiki artystycznej, wzbogacając ją o nowe wartości. W Pracowni studenci realizują prace dyplomowe magisterskie oraz prace doktorskie.

Prace studentów