Ukończył studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (kierunek: Grafika). W trakcie studiów odbył stypendium zagraniczne w Wielkiej Brytanii.
Zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią i grafiką warsztatową. Ekspert w dziedzinach technik cyfrowych, funkcjonalności webowych interfejsów użytkownika oraz dostępności informacji cyfrowych. Posiada m.in. certyfikaty