Pracownia specjalistyczna, która kształci przyszłych projektantów grafiki użytkowej w zakresie szeroko rozumianej komunikacji wizualnej. Stale ewoluując, program Pracowni obejmuje zarówno projektowanie informacji oraz tworzenie wizerunku, jak i zagadnienia kształtowania zachowań i perswazji w zróżnicowanych mediach. Interesuje nas nie tylko efektowność prac, lecz także ich skuteczność. W ćwiczeniach zwracamy uwagę na wszystkie etapy procesu projektowego, począwszy od formułowania założeń i znalezienia pomysłu do weryfikacji końcowych efektów. Szczególne znaczenie mają oryginalność, nowatorstwo, lapidarność pomysłów oraz wysoka jakość realizacji. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa gruntowna znajomość zagadnień projektowych, w tym reklamy i marketingu. Staramy się dostrzec etyczny wymiar pracy projektanta, łącząc go z zadaniami i problemami zaczerpniętymi z realnego życia.

Do pobrania:

Prace studentów