Pracownia specjalistyczna, która kształci przyszłych projektantów grafiki użytkowej w zakresie szeroko rozumianej komunikacji wizualnej. Stale ewoluując, program obejmuje zarówno projektowanie informacji oraz tworzenie wizerunku, jak i zagadnienia webdesignu/aplikacji mobilnych. Interesuje nas nie tylko forma prac, lecz także ich skuteczność oraz przede wszystkim treść. Postrzegamy grafikę użytkową jako język. W ćwiczeniach zwracamy uwagę na wszystkie etapy procesu projektowego, począwszy od formułowania założeń i znalezienia pomysłu do weryfikacji końcowych efektów. Staramy się dostrzec etyczny wymiar pracy dizajnera, łącząc go z zadaniami i problemami społecznymi zaczerpniętymi z realnego życia.
Do 2018 roku kierownikiem pracowni (pod nazwą Pracownia Form Reklamowych) był prof. Władysław Targosz.

Prace studentów