Studiowała na Wydziale Grafii ASP w Krakowie. Dyplom w Pracowni Form Reklamowych w 2018 r. Zajmuje się projektowaniem graficznym. Dwukrotna stypendystka Rektora ASP dla najlepszych studentów.