Pracownia realizuje sprawdzone cele nauczania wyznaczone przez jej założyciela prof. Andrzeja Pietscha, poszerzając je o wymagania obecnej rzeczywistości i nowe wyzwania artystyczne wynikające z przewartościowania i przeobrażeń dokonujących się w grafice współczesnej. Dzięki temu pozostaje wciąż otwarta na nowe wyzwania warsztatowe i poszukiwania indywidualnych, odkrywczych wypowiedzi graficznych. Staramy się sprzyjać kształtowaniu twórczych osobowości, penetrowaniu i poszukiwaniu indywidualnych rozwiązań warsztatowych w obrębie szerokiego spektrum graficznego. Istotnym celem dydaktycznym jest maksymalna indywidualizacja metod nauczania, a także stosowanie wszystkich możliwości wynikających z pracy zespołowej, takich jak wzajemna obserwacja dokonań, wymiana doświadczeń. Rywalizacja artystyczna jest bowiem motywującym elementem rozwoju także w późniejszej, samodzielnej działalności artystycznej.
znajdź nas na facebooku

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów