Harmonogram roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

HARMONOGRAM SEMESTRU LETNIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023  

20 lutego – 2 czerwca: semestr letni 

koniec zajęć dydaktycznych 2 czerwca (piątek)

do 31 maja: składanie w systemie Akademus prac dyplomowych przez studentów 

7 czerwca (środa): przegląd końcoworoczny – Rada Klasyfikacyjna

5–16 czerwca: sesja letnia (Dziekan może przedłużyć do 30.06.) 

11–18 czerwca: wystawa końcoworoczna 

19–23 czerwca: obrony dyplomowe 

26–27 czerwca: I etap rekrutacji 

3-4-5* lipca: II etap rekrutacji       

15–29 września: letnia sesja poprawkowa         

do 30 września: składanie w systemie Akademus prac dyplomowych przez studentów 

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023 odbywać się będą w terminach:

semestr zimowy

od 3 października 2022 roku (pon.) do 22 grudnia 2022 roku (czw.)

od 2 stycznia 2023 roku (pon.) do 3 lutego 2023 roku (pt.)*

*2 lutego 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

semestr letni

od 20 lutego 2023 roku (pon.) do 6 kwietnia 2023 roku (czw.)*

od 12 kwietnia 2023 roku (śr.) do 2 czerwca 2023 roku (pt.)

*6 kwietnia 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla wtorku

 

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

Sesja zimowa

od 6 lutego 2023 roku (pon.) do 10 lutego 2023 roku (pt.)

Zimowa sesja poprawkowa

w terminach ustalonych przez dziekanów między 20 a 28 lutego 2023 roku

Sesja letnia

od 5 czerwca 2023 roku (pon.) do 16 czerwca 2023 roku (pt.)

Letnia sesja poprawkowa

od 15 września 2023 roku (pt.) do 29 września 2023 roku (pt.)

 

Dni wolne od zajęć:

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

od 23 grudnia 2022 roku (pt.) do 30 grudnia 2022 roku (pt.)

Przerwa semestralna

od 13 lutego 2023 roku (pon.) do 17 lutego 2023 roku (pt.)

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)

od 7 kwietnia 2023 roku (pt.) do 11 kwietnia 2023 roku (wt.)

Wakacje letnie

od 3 lipca 2023 roku (pon.) do 29 września 2023 roku (pt.)

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

– dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego w ASP

– 31 października 2022r.

– 2 listopada 2022r.

– 2 maja 2023 r.

Wystawa końcoworoczna będzie prezentowania w dniach 11-18 czerwca 2023 r.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć sesję letnią do 30 czerwca 2023 roku.

Okres od 19 do 30 czerwca 2023 roku może być przeznaczony na realizację obowiązkowych praktyk zawodowych lub artystycznych wynikających z programu studiów.

Dziekan, w porozumieniu z Rektorem, może ustanowić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wydziału. Prawo do występowania o ustanowienie dni wolnych od zajęć mają również odpowiednie organy samorządu studenckiego.

Zarzdzenie_nr_36_2022_organizacja_roku_2022_2023