Informacje dla pracowników

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

Harmonogram semestru letniego w roku akademickim 2017/2018

12 .02. 2018
rozpoczęcie semestru letniego

12.02. do 02.03.2018
zimowa sesja poprawkowa – składanie w dziekanacie przez studentów zaliczających w sesji poprawkowej, zaliczonych indeksów, podań o wpis warunkowy. /w wyjątkowych sytuacjach dziekan może przedłużyć sesję do dnia 16.03.2018/

30.03. do 3.04.2018 /włącznie/
przerwa świąteczna

od 30.04 (poniedziałek) do 04.05 (piątek) dni wolne od pracy (zarządzenie rektora)

do 15.05.2018 /wg regulaminu studiów/
składanie przez studentów prac dyplomowych w Katedrach

18.05.2018
dopuszczenia do dyplomów /w Katedrach/

21.05.do 23.05.2018
składanie w dziekanacie przez studentów ostatnich roczników /dyplomantów/ indeksów, kart obiegowych, pisemnych prac dyplomowych wraz z zapisem prac pisemnych i artystycznych na CD. Składanie podań o drugi termin obrony. Przekazywanie przez studentów prac dyplomowych recenzentom.

25.05. 2018
zakończenie zajęć

28.05. do 08.06. 2018
letnia sesja egzaminacyjna

04.06. do 06.06.2018
obrony prac dyplomowych

do 08.06. 2018
składanie przez studentów w dziekanacie zaliczonych indeksów, kart obiegowych, podań o sesję poprawkową, wpis warunkowy lub powtarzanie roku

06.06 – 07.06.2018
przygotowywanie wystawy końcoworocznej

08.06.2018 (piątek)
przegląd wydziałowy i rada klasyfikacyjna

10.06.2018 /do 17.06.2018
otwarcie wystawy końcoworocznej

11.06. i 12.06.2018
przegląd senacki

Badania naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Badania naukowe_wytyczne

Badania naukowe / Rozwój młodych naukowców i doktorantów
System oceny wniosków na projekty badawcze na rok 2017/18
Badania młodych naukowców_system oceny wnioskow

Badania naukowe / Pracownicy dydaktyczni
System oceny wniosków na projekty badawcze pracowników na rok 2017/18
Badania statutowe_system oceny wnioskow

Publikacje naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Publikacje naukowe_wytyczne


Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług:
zakupy_instrukcja
załacznik nr 2