Informacje dla pracowników

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

Wytyczne dotyczące magisterskich prac dyplomowych i ich obron
PRACA DYPLOMOWA_WG_WYTYCZNE

 

Harmonogram semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

17.02.2020
rozpoczęcie zajęć dydaktyczne w semestrze letnim

Przerwa spowodowana pandemią
Szkoła nieczynna od 9.03.2020

Sesja poprawkowa semestru zimowego:
W sytuacji, gdy zaplanowany termin poprawkowy egzaminu lub zaliczenia wypadał w dniach 12-13 marca 2020 r. prowadzący zajęcia, w porozumieniu z dziekanem, wyznacza nowy termin poprawkowy, jednak nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

15 kwietnia — 26 czerwca
Planowane wznowienie zajęć (stan z dnia 26 marca)
Termin może ulec zmianie

Sesja letnia
od 29 czerwca 2020 roku (pon.) do 10 lipca 2020 roku (pt.)
Termin i forma prezentacji wystawy końcoworocznej zostanie podana do wiadomości nie później niż do 5 czerwca 2020 r.

Letnia sesja poprawkowa
od 16 września (śr.) do 30 września 2020 roku (śr.)

Badania naukowe / Rozwój młodych naukowców i doktorantów
System oceny wniosków na projekty badawcze na rok 2019/20
BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW_SYSTEM OCENY

Badania naukowe / Pracownicy dydaktyczni
System oceny wniosków na projekty badawcze pracowników na rok 2019/20
BADANIA STATUTOWE_SYSTEM OCENY


Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług:
zakupy_instrukcja
załacznik nr 2