Harmonogram semestru

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

Harmonogram semestru letniego w roku akademickim 2019/2020
(AKTUALIZACJA 9.06.2020)

17.02.2020
rozpoczęcie zajęć dydaktyczne w semestrze letnim

Przerwa spowodowana pandemią
Szkoła nieczynna od 9.03.2020

Sesja poprawkowa semestru zimowego:
W sytuacji, gdy zaplanowany termin poprawkowy egzaminu lub zaliczenia wypadał w dniach 12-13 marca 2020 r. prowadzący zajęcia, w porozumieniu z dziekanem, wyznacza nowy termin poprawkowy, jednak nie później niż do dnia 26 czerwca 2020 r.

do 26 czerwca praca zdalna przez internet

 

10.06 / godz. 11.00
Debata kandydatów na Rektora

15.06
godz. 16.00–17.30 — spotkanie z kandydatem na rektora prof. Andrzejem Bednarczykiem / Teams
godz. 17.30–18.30 — spotkanie z kandydatem na rektora prof. Józefem Murzynem / Teams
godz. 19.00–20.00 — spotkanie z kandydatką na rektora prof. Beatą Gibałą-Kapecką / Teams
godz. 11.00–12.30 — spotkanie z kandydatem na rektora dr hab. Bogdanem Achimescu / Teams

16.06 / godz. 13.00
Spotkanie pracowników WG dotyczące omówienia strategii wyborczej / Teams

17.06 / godz. 10.00
Wybory rektora

19.06
Złożenie prac dyplomowych

26 czerwca
Zakończenie zajęć dydaktycznych

Sesja letnia
od 29 czerwca 2020 roku (pon.) do 10 lipca 2020 roku (pt.)
Termin i forma prezentacji wystawy końcoworocznej zostanie podana do wiadomości nie później niż do 5 czerwca 2020 r.

30.06 / godz. 11.00
Wybory dziekana

1.07 / godz. 10.00
Wybory do Senatu

1-3.07
I etap egzaminów wstępnych

7.07 / godz. 11.00
Obrony prac dyplomowych / ul. Humberta 3, sala 11

10.07 / godz. 11.00
Ostatnia RW przed wakacjami / Teams

10.07
koniec sesji egzaminacyjnej

15-17.07
II etap egzaminów wstępnych

 

Letnia sesja poprawkowa
od 16 września (śr.) do 30 września 2020 roku (śr.)

Z uwagi na sytuację, forma zapisów do pracowni na rok akademicki 2020/2021 wygląda następująco:
1. Studenci otrzymują drogą mailową z dziekanatu edytowalne karty zapisu do pracowni.
2. Student kontaktuje się z wybranymi prowadzącymi – w takiej formie, w jakiej odbywają się zajęcia online, czyli: przez aplikacje, mailowo, telefonicznie itp i otrzymuje zgodę na uczestniczenie w zajęciach.
3. Po otrzymaniu zgody od wszystkich wybranych prowadzących, student wypełniają kartę i kompletną odsyła mailem do dziekanatu.
Terminy zapisów: od 1 czerwca do 10 lipca 2020 roku.
W szczególnych przypadkach termin zapisu może zostać przedłużony, jednak nie później niż do 21 września 2020 roku.