Harmonogram roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będą w terminach:

semestr zimowy

od 2 października 2023 roku (pon.) do 21 grudnia 2023 roku (czw.)

od 2 stycznia 2024 roku (wt.) do 2 lutego 2024 roku (pt.)

semestr letni

od 19 lutego 2024 roku (pon.) do 28 marca 2024 roku (czw.)

od 3 kwietnia 2024 roku (śr.) do 31 maja 2024 roku (pt.)

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

Sesja zimowa

od 5 lutego 2024 roku (pon.) do 9 lutego 2024 roku (pt.)

Zimowa sesja poprawkowa

w terminach ustalonych przez dziekanów między 19 a 29 lutego 2024 roku

Sesja letnia

od 3 czerwca 2024 roku (pon.) do 14 czerwca 2024 roku (pt.)

Letnia sesja poprawkowa

od 16 września 2024 roku (pon.) do 30 września 2024 roku (pon.)

 

Dni wolne od zajęć:

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

od 22 grudnia 2023 roku (pt.) do 29 grudnia 2023 roku (pt.)

Przerwa semestralna

od 12 lutego 2024 roku (pon.) do 16 lutego 2024 roku (pt.)

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)

od 29 marca 2024 roku (pt.) do 2 kwietnia 2024 roku (wt.)

Wakacje letnie

od 1 lipca 2024 roku (pon.) do 30 września 2024 roku (pon.)

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

– dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego w ASP

– 2 maja 2024 roku.

Wystawa końcoworoczna będzie prezentowania w dniach 9-16 czerwca 2024 roku.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć sesję letnią do 30 czerwca 2024 roku.

Dziekan, w porozumieniu z Rektorem, może ustanowić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wydziału. Prawo do występowania o ustanowienie dni wolnych od zajęć mają również odpowiednie organy samorządu studenckiego.

zarzadzenie-nr-33_2024-organizacja-roku-2023-2024