Informacje dla pracowników

Dziekanat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.oo — 14.oo

Harmonogram semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

01.10.2018
rozpoczęcie zajęć

01.10.—05.10.2018
zajęcia organizacyjne

od 08.10.2018
regularne zajęcia

22—24.10.2018
II termin obron dyplomów wszystkich form studiów

do 16.11.2018
składanie w pracowniach tematów prac dyplomowych przez studentów ostatnich roczników

do 30.11.2018
zatwierdzenie w katedrach tematów prac dyplomowych

24.12.2018–01.01.2019
przerwa świąteczna

do 30.01.2019
w pracowniach odbywać się będą przeglądy

31.01.2019
Rada Klasyfikacyjna

04.02.2019–08.02.2019
zimowa sesja egzaminacyjna /składanie podań o sesję poprawkową i wpis warunkowy

11.02.2019–15.02.2019
przerwa międzysemestralna

do 15.03.2019
zimowa sesja poprawkowa

18.02.2019
rozpoczęcie semestru letniego

Badania naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Badania naukowe_wytyczne

Badania naukowe / Rozwój młodych naukowców i doktorantów
System oceny wniosków na projekty badawcze na rok 2017/18
Badania młodych naukowców_system oceny wnioskow

Badania naukowe / Pracownicy dydaktyczni
System oceny wniosków na projekty badawcze pracowników na rok 2017/18
Badania statutowe_system oceny wnioskow

Publikacje naukowe / Informacje i wytyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej i doktorantów
Publikacje naukowe_wytyczne


Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług:
zakupy_instrukcja
załacznik nr 2