Harmonogram semestru

W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego uprzejmie informujemy, że zaliczenia i egzaminy odbędą się w formie zdalnej.

Jeśli charakter zajęć tego koniecznie wymaga, to dopuszczona jest forma zaliczeń/egzaminu w formie stacjonarnej z maksymalnym limitem do 5 osób wraz z prowadzącym oraz zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego zajęcia trwają do 29 stycznia, a sesja odbywa się od 1 do 5 lutego 2021.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w terminach:

semestr zimowy
6 października 2020 r. (wt.) – 22 grudnia 2020r. (wt.)
4 stycznia 2021 r. (pon.) – 29 stycznia 2021r. (pt.)

semestr letni
15 lutego 2021 r. (pon.) – 1 kwietnia 2021 r. (czw.)
7 kwietnia 2021 r. (śr.) – 28 maja 2021 r. (pt.)

Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

Sesja zimowa
1 lutego 2021 r. (pon.) – 5 lutego 2021 r. (pt.)

Zimowa sesja poprawkowa
w terminach ustalonych przez dziekanów, nie później niż do 15 marca 2021 r. (pon.)

Sesja letnia
31 maja 2021 r. (pon.) – 11 czerwca 2021 r. (pt.)

Letnia sesja poprawkowa
15 września 2021 r. (śr.) – 30 września 2021 r. (czw.)

Dni wolne od zajęć:

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
23 grudnia 2020 r. (śr.) – 1 stycznia 2021 r. (pt.)

Przerwa semestralna
8 lutego 2021 r. (pon.) – 12 lutego 2021 r. (wt.)

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
2 kwietnia 2021 r. (pt.) – 6 kwietnia 2021 r. (wt.)

Wakacje letnie
1 lipca 2021 r. (czw.) – 30 września 2021 r. (czw.)

Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach w roku 2020-2021

Dziekanat jest czynny
wtorki, środy, czwartki
w godzinach 10.00 — 14.00
tel. 12/ 632 48 96 w. 14