Charakter Pracowni, mimo funkcjonującego w nazwie określenia „cyfrowego”, obejmuje znacznie szerszą przestrzeń w rozumieniu zarówno ideowym, jak i warsztatowym. Intermedialność wydaje się lepszym sformułowaniem, ponieważ bardziej precyzyjnie wprowadza w specyfikę realizowanego w Pracowni programu. Oprócz takich dziedzin, jak obraz statyczny, obraz ruchomy, projekcja, interakcja czy dźwięk, istnieje w niej miejsce na bliżej niezdefiniowany gatunkowo (intermedialny) obszar poszukiwań i eksperymentów, w niekonwencjonalny sposób angażujących media nie tylko elektroniczne. Warsztat Pracowni ma charakter otwarty i rozciąga się od druku cyfrowego po szeroko rozumianą instalację, niekoniecznie dwuwymiarową, niekoniecznie fizyczną. Zdecydowanie najważniejszym i najbardziej pożądanym elementem w procesie pracy w ramach naszej Pracowni jest idea i możliwie najlepszy dobór środków (mediów) służący jej do komunikowania się.

Prace studentów