Zakres wymaganych ćwiczeń i zadań realizowanych w Pracowni Malarstwa dla I roku obejmuje przede wszystkim studium z natury. Ich celem jest kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, uwrażliwienie na zjawiskowe bogactwo barw, wzajemne relacje form oraz ich charakter. Tym samym tworzone są podstawy świadomego widzenia i jego twórczego stosowania w praktyce malarskiej. Analiza sposobów wyrazu i ekspresji artystycznej stanowi o indywidualnym rozwoju i krystalizowaniu się osobowości poszczególnych studentów. W efekcie tej analizy następuje pogłębianie i utrwalanie praktycznych umiejętności warsztatowych oraz formalnych środków wyrazu, praktyczne kształcenie podstaw ogólnej wiedzy i świadomości struktury dzieła malarskiego, profesjonalne myślenie kategoriami formy plastycznej. Do dyspozycji studentów jest dwóch modeli oraz martwe natury. Ponadto w ciągu roku akademickiego proponowane są również ćwiczenia problemowe. Dopełnieniem programu jest kilkudniowy plener malarski w Harendzie koło Zakopanego służący przeprowadzeniu studiów pejzażu.

Prace studentów