Głównym celem kształcenia w Pracowni Drzeworytu, realizowanym na podstawie szeroko pojętych technik druku wypukłego, jest wspomaganie rozwoju osobowości artystycznej studentów. W trakcie realizacji prac, dla których szkic stanowi jedynie inspirację, studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności warsztatowych, rozwijania zdolności artystycznych oraz realizacji własnych dążeń. Wspólne omówienia i wybór szkiców, a także prowadzone w trakcie pracy korekty rozwijają u studentów umiejętność podejmowania odważnych decyzji, kształcą zmysł obserwacji i analizy oraz właściwy dobór środków do realizacji zamierzonego celu. Efektem jest wykształcenie świadomego, odpowiedzialnego twórcy, poszukującego nowych, oryginalnych rozwiązań warsztatowych i artystycznych.

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów