Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z rysunku zrealizowany w pracowni prof. Joanny Kaiser. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.