Program Pracowni obejmuje fotografię zarówno „czystą”, jak i „kreacyjną”. Naszym zadaniem jest wprowadzenie studentów w metodykę „widzenia fotograficznego”, ukierunkowaną na przemyślane i zaprojektowane realizacje, w których wyniku powinien powstać obraz fotograficzny o walorach estetycznych, konceptualnych i artystycznych. W klasycznym nurcie tak zwanej fotografii czystej jest proponowana otwarta problematyka: „rzeczywistość subiektywna” realnych obiektów, miejsc, zjawisk, wydarzeń, sytuacji rodzajowych, widoków, krajobrazów, przedstawionych jako dokument obserwacji, doznania, przeżycia emocjonalnego, wraz z zaznaczeniem własnej estetyki, narracji i / lub odautorskiego przesłania artystycznego. Z kolei „fotografia kreacyjna”, zwana też eksperymentalną, polega współcześnie na burzeniu klasycznych struktur fotografii i wprowadzaniu jej na pogranicza intermedialne poprzez eksperyment oraz poszukiwanie nowych form i treści wypowiedzi artystycznej. W tym zakresie nie wskazuje się studentom tematów lub zadań, lecz proponuje się osobiste doświadczenie dla wyrażenia siebie.

Prace studentów