Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, pracując przeważnie cyklami. Jego prace cechuje nawarstwianie się planów przestrzennych i strukturalnych przy intensywności gęstych i chropawych faktur. W zgaszonych gamach kolorystycznych pojawiają się gwałtowne akcenty chromatyczne. Obrazy są jednak zawsze podporządkowane rygorowi bezwzględnej konstrukcji.