Program Pracowni Rysunku Narracyjnego koncentruje się na zagadnieniach związanych z różnorodnymi sposobami opowiadania obrazem – głównie przez komiks, lecz także ilustrację, infografikę i concept art. Opowieści wizualne powstające w Pracowni czerpią inspiracje zarówno z tradycji klasycznego komiksu, jak i z bardziej eksperymentalnych form, takich jak esej komiksowy, hiperkomiks (komiks nieliniowy), czy komiks poetycki. Celem podejmowanych działań jest także łączenie języków współczesnej sztuki i projektowania graficznego oraz poszerzenie warsztatu rysunkowego o doświadczenia z obszaru grafiki cyfrowej i animacji, pracę z obiektami przestrzennymi oraz elementy interakcji (obecne np. w RPG, grach planszowych i komputerowych). Rolą zadań realizowanych w Pracowni Rysunku Narracyjnego jest pobudzenie studentów do poszukiwania indywidualnej, a zarazem czytelnej formuły wypowiedzi..

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów