Program Pracowni koncentruje się na zagadnieniach związanych z różnorodnymi sposobami opowiadania obrazem – głównie przez komiks, lecz także ilustrację prasową, infografikę, storyboard i concept art. Istotnym celem podejmowanych działań jest również łączenie osiągnięć dizajnu ze zjawiskami współczesnej sztuki oraz stymulacja kreatywnego Podejścia studentów do warsztatu pracy, uwzględniającego zarówno techniki tradycyjne, jak i cyfrowe. Zajęcia w pracowni opierają się na seriach krótkich ćwiczeń pobudzających wyobraźnię i rozwijających pamięć, spostrzegawczość, zdolność
syntezy oraz sprawność manualną. Rolą zadań realizowanych poza pracownią jest pobudzenie studentów do poszukiwania indywidualnej, a zarazem czytelnej formuły wypowiedzi.

Zobacz wnętrze na pełnym ekranie


Prace studentów