Absolwent Wydział Grafiki ASP w Krakowie (dyplom w Pracowni Drzeworytu). Jest laureatem stypendium w Akademie der Bildenden Künste w Wiedniu ( 2012- 2013). W swym dorobku ma kilka wystaw indywidualnych. Jest stypendystą programów „Kultura w sieci” i „Kultura odporna” (2020), a także laureatem ogólnopolskiego konkursu „Transgrafia 1.5” SMTG Kraków 2020. Zdobył wyróżnienie w konkursie na Grafikę Roku w Krakowie (2016). W roku 2017 jego prace zostały wyróżnione zakupem przez China Printmaking Museum w Guanlan i przez International Print Biennale w Erywaniu.