Studenci – mający kiedyś zostać profesjonalnymi grafikami projektowymi lub warsztatowymi, artystami fotografami lub twórcami filmów animowanych – uczęszczają do pracowni od drugiego do piątego roku studiów. Dla nich klasyczne malarstwo jest częścią ogólnoplastycznego rozwoju, a także – dla niektórych – pasją naprawdę ważną w ich edukacyjnych zmaganiach. Obserwując przez niemal trzydzieści lat pracę studentów i rozwój ich talentów, uczestnicząc z „głosem doradczym” w tym procesie, udzielając korekt, muszę z satysfakcją przyznać, że do Akademii nadal przyjmowani są młodzi adepci, których predyspozycje niekiedy znacznie wykraczają ponad przeciętność. Najlepiej pracuje się właśnie z nimi, a także z tymi, którzy rozpoczynają z niższego pułapu, a później – swoim zaangażowaniem i pracowitością oraz konsekwentnym dążeniem do celu – przewyższają innych i osiągają wspaniałe rezultaty twórcze.