Studenci uczęszczający do Pracowni koncentrują się przede wszystkim na problematyce przełożenia rzeczywistości na język sztuki. Sprzyja temu charakter zajęć, które polegają na pracy z modelem, obejmują zagadnienia od klasycznego studium aktu przez ćwiczenia warsztatowe i formalne po interpretacje związane z szerszym kontekstem wynikającym z relacji studentów do podjętego przez nich tematu. Zakres działań zależy od indywidualnych aspiracji i potrzeb uczestników zajęć. Ich celem jest doskonalenie warsztatu rysunkowego, ugruntowanie umiejętności doboru i wykorzystania adekwatnych środków w realizacji własnych koncepcji oraz pomoc w kształtowaniu i pogłębianiu języka wypowiedzi artystycznej. Nacisk jest kładziony na poszukiwanie oryginalnych, nieszablonowych rozwiązań i unikanie schematycznych sposobów dochodzenia do celu. W założeniu ma to sprzyjać otwartości w realizacji zamysłów.

Prace studentów