Studenci zapisujący się do Pracowni realizują projekty artystyczne dotyczące jednego lub kilku tematów wybranych spośród przedstawionych im propozycji lub sformułowanych samodzielnie. Nie prowadzimy tradycyjnego, akademickiego nauczania rysunku. Koncentrujemy się na treści i formie realizowanych zadań, które w naszej Pracowni nie podlegają żadnym ograniczeniom dotyczącym środków kreacji. Celem programu Pracowni jest doskonalenie warsztatu artystycznego w obszarze wybranych mediów, ugruntowanie umiejętności doboru i wykorzystania adekwatnych środków w realizacji własnych koncepcji oraz pomoc w kształtowaniu języka wypowiedzi artystycznej przez studenta. Działania prowadzą od wybrania lub określenia własnego tematu i powodu jego podjęcia, przez rozpoznanie kontekstu i wstępne ustalenie kryteriów, po realizację weryfikującą przyjęte założenia. Nacisk kładziony jest na poszukiwanie oryginalnych, nieszablonowych rozwiązań i unikanie schematycznych sposobów dochodzenia do celu.W założeniu ma to sprzyjać otwartości w realizacji zamysłów.

Prace studentów