Studenci uczęszczający do Pracowni koncentrują się przede wszystkim na problematyce przełożenia rzeczywistości na język sztuki. Zakres działań zależy od indywidualnych aspiracji i potrzeb uczestników zajęć. Ich celem jest doskonalenie warsztatu rysunkowego, ugruntowanie umiejętności doboru i wykorzystania adekwatnych środków w realizacji własnych koncepcji oraz pomoc w kształtowaniu języka wypowiedzi artystycznej. Działania prowadzą od określenia tematu i powodu jego podjęcia, przez rozpoznanie kontekstu i wstępne ustalenie kryteriów, po realizację weryfikującą przyjęte założenia. Nacisk kładziony jest na poszukiwanie oryginalnych, nieszablonowych rozwiązań i unikanie schematycznych sposobów dochodzenia do celu.W założeniu ma to sprzyjać otwartości w realizacji zamysłów.

Prace studentów