Dyplom w Pracowni Drzeworytu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, ilustracją. Tworzy instalacje, często o charakterze site-specific.
Koordynator wydziałowy programu Erasmus+