Artystka interdyscyplinarna. Studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Katedrze Filmu Animowanego Fotografii i Mediów Cyfrowych. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka stypendium Młoda Polska oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Praca twórcza wielokrotnie nagradzana w ramach konkursów i festiwali międzynarodowych. Liczne wystawy i publikacje w kraju i za granicą. Od 2020 pełni funkcję prodziekana.