W swojej praktyce artystycznej podejmuję zagadnienia związane z szeroko pojętą koncepcją tożsamości, jej kształtowaniem w procesie zapamiętywania, w perspektywie relacji międzyludzkich, zachodzących zarówno na poziomie rodziny, jak i społeczeństwa, wyrażających się między innymi w kultywowanej tradycji. W tym kontekście szczególnym obszarem moich zainteresowań stała się instytucja muzeum wraz z jej zbiorotwórczą rolą oraz potencjałem kształtowania świadomości społecznej. W wyniku tych poszukiwań powstały projekty site-specific we współpracy z instytucjami muzealnymi – mi.in projekt WOTA prezentowany w Muzeum Narodowym w Krakowie.

W roku 2017 wraz z fotografem Omarem Marquesem stworzyłam wystawę pt. Refugees, w ramach której skupiliśmy się na temacie migracji i trudnej sytuacji uchodźców we współczesnej Europie. Obecnie pracuję nad książką, w której koncentruję się na problemie wykluczenia w kontekście kryzysu migracyjnego, podejmując krytyczną analizę fotografii prasowej dotyczącej tego obszaru i jej wpływu na świadomość społeczną.

Wybrane nagrody i wyróżnienia: Grand prix w konkursie Sony World Photography Awards, Finalistka w New York Photography Festival, a także Voies Off Festival (podczas Festiwalu Fotografii w Arles), Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka stypendium Młoda Polska oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Uczestniczka programu „Sejsmograf” – organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.