Konsultacje dla kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów na studia zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszymi wykładowcami. Spotkanie ma na celu ułatwienie wyboru prac do przeglądu teczek rozpoczynającego egzaminy wstępne. Kandydaci podczas konsultacji mogą także zweryfikować swoje wyobrażenia o naszej szkole i Wydziale Grafiki.
Konsultacje są odpłatne. Kwotę 50 zł można wpłacić na konto Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z adnotacją „konsultacja na Wydziale Grafiki”. Dowód wpłaty należy pokazać podczas spotkania.

Harmonogram konsultacji dla kandydatów na I rok studiów w roku 2019 na Wydziale Grafiki
Spotkania odbywają się od 18 lutego do 17 maja 2019 r. (środy i piątki)
w godz. 14.30-16.30 w budynku ASP przy ul. Humberta 3, II p., sala nr 12.

luty
20 / środa / dr Jakub Woynarowski
22 / piątek / prof. Wojciech Regulski
27 / środa / dr Katarzyna Skrobiszewska

marzec
01 / piątek / dr hab. Piotr Panasiewicz, prof. ASP
06 / środa / prof. Bogdan Miga
08 / piątek / dr Tomasz Winiarski
13 / środa / dr hab. Zbigniew Cebula, prof. ASP
15 / piątek / dr Krzysztof Świętek
20 / środa / dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP
22 / piątek / dr Wojciech Kwaśniewski
27 / środa / dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP
29 / piątek / dr Kacper Bożek

kwiecień
03 / środa / dr Marta Bożyk
05 / piątek / dr Stefan Kaczmarek
10 / środa / dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP
12 / piątek / dr hab. Agata Pankiewicz, prof.ASP
17 / środa / prof. Krzysztof Tomalski
24 / środa / dr Aleksandra Toborowicz
26 / piątek / dr Artur Blusiewicz

maj
08 / środa / dr Natalia Wiernik
10 / piątek / dr hab. Lech Polcyn
15 / środa / dr Jakub Sowiński
17 / piątek / dr hab. Mateusz Otręba, prof. ASP