Konsultacje dla kandydatów na studia

Zapraszamy wszystkich chcących studiować na Wydziale Grafiki na konsultacje przed egzaminem wstępnym.

W roku ak. 2022/2023 konsultacje będą się odbywać stacjonarnie w środy i piątki w godz. 14:30 do 16:30 w budynku ASP przy ul. Humberta 3, II p., sala nr 12.

Kosz konsultacji wynosi 35,- zł. Opłaty dokonuje się na konto Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z adnotacją „imię, nazwisko konsultacja na Wydziale Grafiki”

Potwierdzenie wpłaty za konsultacje przedstawia się prowadzącemu konsultacje.

m-c luty

22  / środa /  –  dr Jakub Woynarowski

24  / piątek /-   dr Tomas Agat Błoński

m-c marzec

01  / środa / –     prof. Bogdan Miga

03  / piątek /  –  dr hab. Zbigniew Cebula

08  / środa / –    dr Tomasz Winiarski

10 / piątek / –  dr Krzysztof Świętek

15  / środa / –    prof. Marcin Surzycki

17  / piątek / –   prof. Waldemar Węgrzyn

29 /środa/ –      dr hab. Piotr Panasiewicz

31/piątek/ –      dr Kacper Bożek

m-c kwiecień

05 / środa / – dr Zofia Szczęsna

12 / środa / – prof. Henryk Ożóg

14 /piątek/ –   dr hab. Edyta Mąsior

19 /środa/ – dr Bartłomiej Chwilczyński

21 /piątek/ –   dr hab. Lech Polcyn

26 /środa/ – dr Stefan Kaczmarek

28 / piątek / – dr hab. Dorota Ogonowska

m-c maj

06 /piątek/   – dr Wojciech Sobczyk

10 /środa/ – dr hab. Michał Jandura

12 /piątek/  – dr Paweł Krzywdziak

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
Uwaga! Prosimy śledzić na naszej stronie informacje na temat terminów rekrutacji i egzaminów wstępnych.

Dołącz do nas!