Konsultacje dla kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów na studia zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszymi wykładowcami. Spotkanie ma na celu ułatwienie wyboru prac do przeglądu teczek rozpoczynającego egzaminy wstępne. Kandydaci podczas konsultacji mogą także zweryfikować swoje wyobrażenia o naszej szkole i Wydziale Grafiki.
Konsultacje są odpłatne. Kwotę 50 zł można wpłacić na konto Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z adnotacją „konsultacja na Wydziale Grafiki” lub opłacić w Kasie ASP pl. Matejki 13, w godz. 11.oo-13.oo. Dowód wpłaty należy pokazać podczas spotkania.

Harmonogram konsultacji dla kandydatów na I rok studiów w roku ak. 2017/2018 na Wydziale Grafiki
Spotkania odbywają się od 15 lutego 2017 do 12 maja 2017 r. (środy i piątki)
w godz. 14.30-16.30 w budynku ASP przy ul. Humberta 3, II p., sala nr 12.

luty
15 / środa / dr Wojciech Kwaśniewski
17 / piątek / prof. Wojciech Regulski
22 / środa / dr Katarzyna Skrobiszewska
24 / piątek / dr Kacper Bożek

marzec
01 / środa / prof. Piotr Kunce
03 / piątek / dr hab. Piotr Panasiewicz, prof. ASP
08 / środa / dr Tomasz Winiarski
10 / piątek / prof. Bogdan Miga
15 / środa / dr hab. Zbigniew Cebula, prof. ASP
17 / piątek / dr Krzysztof Świętek
22 / środa / dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP
24 / piątek / dr Dorota Ogonowska
29 / środa / dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP
31 / piątek / dr hab. Agata Pankiewicz, prof.ASP

kwiecień
05 / środa / dr Marta Bożyk
07 / piątek / dr hab. Władysław Targosz, prof. ASP
12 / środa / dr Aleksandra Toborowicz
19 / środa / dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP
21 / piątek / prof. Krzysztof Tomalski
26 / środa / dr Stefan Kaczmarek
28 / piątek / dr hab. Lech Polcyn

maj
05 / piątek / dr hab. Mateusz Otręba, prof. ASP
10 / środa / dr Artur Blusiewicz
12 / piątek / dr Tomas Błoński