Konsultacje dla kandydatów na studia

Wszystkich kandydatów na studia zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszymi wykładowcami. Spotkanie ma na celu ułatwienie wyboru prac do przeglądu teczek rozpoczynającego egzaminy wstępne. Kandydaci podczas konsultacji mogą także zweryfikować swoje wyobrażenia o naszej szkole i Wydziale Grafiki.
Konsultacje są odpłatne. Kwotę 50 zł można wpłacić na konto Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nr 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 z adnotacją „konsultacja na Wydziale Grafiki” lub opłacić w Kasie ASP pl. Matejki 13, w godz. 11.oo-13.oo. Dowód wpłaty należy pokazać podczas spotkania.

Harmonogram konsultacji dla kandydatów na I rok studiów w roku 2018 na Wydziale Grafiki
Spotkania odbywają się od 14 lutego 2018 do 16 maja 2018 r. (środy i piątki)
w godz. 14.30-16.30 w budynku ASP przy ul. Humberta 3, II p., sala nr 12.

luty
14 / środa / dr Wojciech Kwaśniewski
16 / piątek / prof. Wojciech Regulski
21 / środa / dr Katarzyna Skrobiszewska
23 / piątek / dr Kacper Bożek
28 / środa / dr Jakub Woynarowski

marzec
02 / piątek / dr hab. Piotr Panasiewicz, prof. ASP
07 / środa / prof. Bogdan Miga
09 / piątek / dr Tomasz Winiarski
14 / środa / dr hab. Zbigniew Cebula, prof. ASP
16 / piątek / dr Krzysztof Świętek
21 / środa / dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP
23 / piątek / dr Dorota Ogonowska
28 / środa / dr hab. Marcin Surzycki, prof. ASP

kwiecień
04 / środa / dr Marta Bożyk
06 / piątek / dr hab. Władysław Targosz, prof. ASP
11 / środa / dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP
13 / piątek / dr Natalia Wiernik
18 / środa / prof. Krzysztof Tomalski
20 /piątek / dr Stefan Kaczmarek
25 / środa / dr hab. Lech Polcyn
27 / piątek / dr hab. Agata Pankiewicz, prof.ASP

maj
09 / środa / dr Artur Blusiewicz
11 / piątek / dr Jakub Sowiński
16 / środa / dr hab. Mateusz Otręba, prof. ASP